[Hải Dương] Khu công nghiệp VSIP Hải Dương

Tổng quan dự án Khu công nghiệp VSIP Hải Dương Khu công nghiệp VSIP Hải Dương là dự án được chuyển nhượng từ công ty Phúc Hưng, thủ […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.