Quảng Nam quy hoạch khu phi thuế quan hơn 751 ha tại khu kinh tế mở Chu Lai

Khu phi thuế quan được quy hoạch gắn với Khu bến cảng Tam Hòa thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai với diện tích lập quy hoạch dự […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.