[Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin tập trung (Đà Nẵng IT Park)

Tổng quan dự án Đà Nẵng IT Park Dự án Đà Nẵng IT Park do công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng là thành viên của […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.