Cách xác định Đông Tứ Mệnh – Tây Tứ Mệnh

Phong thủy Bát trạch là một trường phái dùng la bàn giúp xác định các phương hướng tốt xấu của mỗi người, dựa vào năm sinh âm lịch […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.