[Bình Phước] Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Minh Hưng 3 Khu công nghiệp Minh Hưng 3 được thành lập vào năm 2008, do Công ty CP KCN cao […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.