[Vũng Tàu] Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Conac

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Connac Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Conac được thành lập ngày 14/04/1998 theo quyết định số 300/QĐ-TTg […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.