[Đồng Nai] Khu công nghiệp Dầu Giây

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Dầu Giây Khu công nghiệp Dầu Giây là Khu công nghiệp được thành lập theo mô hình hiện đại, bao gồm: […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.