[Bình Phước] Khu công nghiệp Đồng Xoài 3

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 được UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt đồ án quy hoạch […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.