[Đà Nẵng] Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy Sản Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng (DVTS) thành lập theo Quyết định số 5210/QĐ-UB […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.