[Đà Nẵng] Khu công nghệ Cao

Tổng quan dự án Khu công nghệ Cao Đà Nẵng Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng thành lập vào tháng 10/2010, trên diện tích 1.129,76 ha tại […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.