[Tây Ninh] Khu chế xuất Linh Trung

Tổng quan dự án Khu chế xuất Linh Trung 3 Khu chế xuất Linh Trung 3 là dự án liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phía […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.