[Hải Dương] Khu công nghiệp An Phát 1

Tổng quan dự án Khu công nghiệp An Phát 1 Khu công nghiệp An Phát 1 là dự án của tiếp theo của chủ đầu tư Khu công […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.