[Bình Phước] Khu công nghiệp Đồng Xoài 3

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 được UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt đồ án quy hoạch […]

[Bình Phước] Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Minh Hưng 3 Khu công nghiệp Minh Hưng 3 được thành lập vào năm 2008, do Công ty CP KCN cao […]

Tổng quan về tỉnh Bình Phước

Bối cảnh khu vực Bình Phước nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam (SKER), khu vực kinh tế và tiêu thụ lớn nhất của Việt […]

[Bình Phước] Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico Với mục tiêu xây dựng khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp phức hợp Công nghiệp […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.