[Quảng Nam] Dự án Epic Town Điện Thắng – Cập nhất tháng 05/2021

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Quảng Nam là một trong những tỉnh thành có chỉ số phát triển kinh tế mạnh mẽ và ổn định nhất. […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.