Thị trường bất động sản Công nghiệp Việt Nam Quý I/2021

Những chia sẻ triển vọng chính của thị trường bất động sản công nghiệp và các cơ hội cho Việt Nam: Quỹ đất bất động sản công nghiệp […]

Với đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn đầu tư bất động sản thành công cho các đối tác lớn (Logis, Trường Long Group, Kido Group, BW Industrial, Holafood, TSA, ITM, KTG, Sai Gon Glass, Kim Tin, Sonadezi, Boustead, SCC Investment Corporation, …)

Việt Nam Property Hub sẽ là nơi để những kế hoạch đầu tư của khách hàng - đối tác được thành công và thuận lợi nhất.