Sang tên sổ đỏ có bắt buộc phải đo đạc lại?

Tháng Năm 19, 2021

Sang tên sổ đỏ là một thủ tục trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người này sang người khác. Việc chuyển nhượng này có thể là quyền sử dụng đất của cả một thửa đất hoặc quyền sử dụng của một phần thửa đất đó. Từ đó mà việc đo đạc lại diện tích đất chuyển nhượng cũng được quy định khác nhau.

fcdda3e62ba6c2f89bb7_qgtl

Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau: “ Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.”. Theo đó, khi nhận chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đo đạc tách thửa. Nói cách khác, muốn sang tên một phần thửa đất thì phải thực hiện tách thửa và muốn tách thửa thì sẽ phải đo đạc lại thửa đất.

Ngoài ra, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên và các luật khác cũng không có quy định về việc phải đo đạc lại thửa đất khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cả thửa đất.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT cũng quy định việc chỉnh lý bản đồ địa chính sẽ được thực hiện khi:

– Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới; thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất.

– Thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất; thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp; thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình; thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

– Mốc giới, đường địa giới hành chính trên thực địa.

– Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp cắm mốc mới trên thực địa và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo.

Như vậy, việc sang tên chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không bắt buộc phải thực hiện việc đo đạc trong mọi trường hợp.

Về thủ tục sang tên sổ đỏ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), bạn sẽ phải làm một bộ hồ sơ xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời sẽ phải nộp một số chi phí ( bao gồm các loại thuế và  lệ phí bắt buộc). Bộ hồ sơ này sẽ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận nơi có đất. Hồ sơ xin chuyển nhượng sẽ bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động

– Hợp đồng chuyển nhượng ( đã được công chứng)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân; giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn thuế( nếu có)

– Tờ khai lệ phí trước bạ; giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ( nếu có).

Nguồn baophapluat.vn